Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và mong các doanh nhân luôn khỏe mạnh để xây dựng một nền kinh tế vững vàng và thịnh vượng cho đất nước.


 
NALOD DA NANG
A| 192 Vo Nguyen Giap Str., Son Tra Dist., Da Nang City.
T| (+84) 236 3 913 999
E| info@nalod.com.vn
W| www.nalod.com.vn

Contact Us

THE NALOD DA NANG
192 Vo Nguyen Giap Str., Son Tra Dist, Da Nang City

 

Bộ phận Đặt phòng
(+84) 2363 913 999 or res1@nalod.com.vn

T (+84) 2363 913 999

E info@nalod.com.vn

AWARDS